انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.337.fa
برگشت به اصل مطلب