انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.334.fa
برگشت به اصل مطلب