انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
بازتاب درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ارقامی در جامعه آماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
آقای دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان
آقای دکتر دانشگر رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکترحمید پزشک رئیس کمیته تخصصی آمار شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرثیه ای برای استاد مرحوم دکتر ارقامی
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.322.fa
برگشت به اصل مطلب