انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن اطلاعیه شماره 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | 

  دومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن اطلاعیه شماره 2. دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.316.fa
برگشت به اصل مطلب