انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
سخنرانی تخصصی توزیع‌ پیشین در استنباط‌های بیزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۶ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.309.fa
برگشت به اصل مطلب