انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
هفتمین سمینار آمار و احتمال فازی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.300.fa
برگشت به اصل مطلب