انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
کارگاه خوشه بندی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۴ | 

لینک وبسایت: http//:math-cs.aut.ac.ir/datascience

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.299.fa
برگشت به اصل مطلب