انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
همایش روز آمار و برنامه‌ریزی با همکاری مرکز آمار، پژوهشکده آمار و انجمن آمار ایران برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۳ | 

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.296.fa
برگشت به اصل مطلب