انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
افتتاح خانه آمار اصفهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/11 |  ارسال‌کننده: آقای دکتر ایران‌پناه | نویسنده: فاطمه جودی | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.216.fa
برگشت به اصل مطلب