انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
آیین نامه انتخاب پژوهشگر جوان برجسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۱۶ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.151.fa
برگشت به اصل مطلب