انجمن آمار ایران- خبرنامه انجمن
خبرنامه انجمن آمار ایران شماره 85

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۲۴ |  ارسال‌کننده: آقای دکتر ایران‌پناه | نویسنده: فاطمه جودی | 

شماره 85. دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.114.213.fa
برگشت به اصل مطلب