انجمن آمار ایران- پژوهشنامه انجمن آمار ایران
هئیت تحریریه نشریه jirss

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۸ |  نویسنده: فاطمه جودی | 
به پیشنهاد سردبیر نشریه jirss جناب آقای دکتر وحیدی اصل، آقایان دکتر: دولتی، راسخ، علامتساز، محمدپور، مشکانی و نادر نعمت‌الهی از تاریخ 94/06/01 به مدت چهار سال به عنوان اعضای هئیت تحریریه مجله منصوب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.110.206.fa
برگشت به اصل مطلب