بایگانی بخش اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا چهاردهم)

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,114 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ -

عضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا چهاردهم)

عضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های¬ اول تا چهاردهم)