فراخوان جایزه دکتر عمیدی

فراخوان جایزه دکتر عمیدی

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران

مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران

دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان اعضای انجمن آمار ایران

فراخوان اعضای انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اطلاعیه اول برگزاری وبینارهای انجمن آمار ایران

اطلاعیه اول برگزاری وبینارها انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 672 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران

چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 343 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان نمایندگان انجمن آمار ایران

فراخوان نمایندگان انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 282 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
خبرنامه زمستان 1398 شماره 105

خبرنامه زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵

دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور

نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور

دفعات مشاهده: 237 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نظر سنجی ارزیابی انجمن آمار ایران

نظر سنجی ارزیابی انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 249 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سومین وبینار از سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران

سومین وبینار از سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 288 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
تاریخهای مهم پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

تاریخهای مهم پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

دفعات مشاهده: 300 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسه اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی با شورای عالی انقلاب فرهنگی

گزارش جلسه اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی با شورای عالی انقلاب فرهنگی

دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صورتجلسه نشست مشترک برخی از انجمن‌های علمی و شورای انجمن‌های علمی

بررسی مقدماتی پیشنهاد پروژه شهر علم با همکاری شهرداری

دفعات مشاهده: 307 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اطلاعیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

اطلاعیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

دفعات مشاهده: 399 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مسابقه پایان‌نامه‌های سه دقیقه‌ای

مسابقه پایان‌نامه‌های سه دقیقه‌ای

دفعات مشاهده: 398 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین سری سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی

اولین سری سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی

دفعات مشاهده: 438 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
موافقت دولت با تشکیل" ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا"

موافقت دولت با تشکیل" ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا"

دفعات مشاهده: 563 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
تعویق مسابقه دانشجویی آمار

تعویق مسابقه دانشجویی آمار

دفعات مشاهده: 529 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اطلاعیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

اطلاعیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

دفعات مشاهده: 563 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آئین نامه مسابقه دانشجویی آمار(ویرایش جدید)

آئین نامه مسابقه دانشجویی آمار(ویرایش جدید)

دفعات مشاهده: 756 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر