نشست مشترک انجمن‌های علمی علوم پایه با معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست مشترک انجمن‌های علمی علوم پایه با معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسۀ هیئت رئیسۀ مرکز آمار ایران و هیئت مدیرۀ انجمن آمار

گزارش جلسۀ هیئت رئیسۀ مرکز آمار ایران و هیئت مدیرۀ انجمن آمار

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مقاله جناب آقای دکتر تومانیان، رئیس محترم شاخه ریاضی فرهنگستان علوم به مناسبت هفته پژوهش

مناسبت هفته پژوهش

دفعات مشاهده: 358 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 367 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام تسلیت وزیر علوم

پیام تسلیت وزیر علوم

دفعات مشاهده: 473 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران

دومین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران

دفعات مشاهده: 502 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ضایعۀ جبران‌ناپذیر درگذشت اولین رئیس انجمن آمار ایران

ضایعۀ جبران‌ناپذیر درگذشت اولین رئیس انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 729 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین ریاضیدان ایرانی، لوح عضویت خود را از فرهنگستان علوم جهان دریافت کرد

اولین ریاضیدان ایرانی، لوح عضویت خود را از فرهنگستان علوم جهان دریافت کرد

دفعات مشاهده: 565 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش برگزاری سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

گزارش برگزاری سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 483 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش برگزاری دومین سمینار آموزش آمار

گزارش برگزاری دومین سمینار آموزش آمار

دفعات مشاهده: 654 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نامه آقای دکتر رجالی به آقای دکتر نوبخت با توجه به تجلیل از ایشان

در مورد اهمیت علم آمار و نظام آمارشناسی

دفعات مشاهده: 707 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 649 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی سال 1398

پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی سال ۱۳۹۸

دفعات مشاهده: 788 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

نامه دعوت به سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

دفعات مشاهده: 896 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دومین سمینار آموزش آمار

دومین سمینار آموزش آمار

دفعات مشاهده: 943 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

ششمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 933 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

دفعات مشاهده: 1004 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش برگزاری دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

گزارش برگزاری دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

دفعات مشاهده: 1000 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اطلاعیه

اطلاعیه

دفعات مشاهده: 1042 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا

پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا

دفعات مشاهده: 1278 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر