اولین فراخوان چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

اولین فراخوان چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کسب رتبه علمی بین‌المللی نشریه جیرس

کسب رتبه علمی بین‌المللی نشریه جیرس

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کارگاه یادگیری ماشین

کارگاه یادگیری ماشین

دفعات مشاهده: 182 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اطلاعیه چهارم مسابقه پوستر

اطلاعیه چهارم مسابقه پوستر

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اطلاعیه سوم مسابقه پوستر

اطلاعیه سوم مسابقه پوستر

دفعات مشاهده: 383 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین فراخوان سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

اولین فراخوان سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

دفعات مشاهده: 380 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ششمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن

ششمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 383 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان جایزه ابوریحان

فراخوان جایزه ابوریحان

دفعات مشاهده: 322 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اطلاعیه دوم مسابقه پوستر جهانی تحلیل داده و سواد آماری

اطلاعیه دوم مسابقه پوستر جهانی تحلیل داده و سواد آماری

دفعات مشاهده: 368 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نگرانی از آینده ترببت معلم در کشور

نگرانی از آینده ترببت معلم در کشور

دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مسابقه پوستر جهانی تحلیل داده و سواد آماری

مسابقه پوستر جهانی تحلیل داده و سواد آماری

دفعات مشاهده: 629 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سخنرانی دکتر وحیدی اصل در افتتاحیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

سخنرانی دکتر وحیدی اصل در افتتاحیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران

دفعات مشاهده: 467 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی انجمن آمار ایران

سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 569 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش نشست مشترک تخصصی به مناسبت روز جهانی آمار و روز آمار و برنامه‌ریزی

گزارش نشست مشترک تخصصی به مناسبت روز جهانی آمار و روز آمار و برنامه‌ریزی

دفعات مشاهده: 500 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مدیریت بهتر پاندمی کرونا با تحلیل داده‌های آماری وزارت بهداشت

مدیریت بهتر پاندمی کرونا با تحلیل داده‌های آماری وزارت بهداشت

دفعات مشاهده: 521 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دسترسی به فایل یازدهمین وبینار انجمن آمار ایران

دسترسی به فایل یازدهمین وبینار انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 521 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ویژه‌نامه هفته آمار و برنامه‌ریزی.شماره سوم

ویژه‌نامه هفته آمار و برنامه‌ریزی.شماره سوم

دفعات مشاهده: 524 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ویژه‌نامه هفته آمار و برنامه‌ریزی. شماره دوم

ویژه‌نامه هفته آمار و برنامه‌ریزی. شماره دوم

دفعات مشاهده: 588 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
In Mourning and Memory of Late Professor Behboodian

In Mourning and Memory of Late Professor Behboodian

دفعات مشاهده: 598 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نشست تخصصی مشترک

نشست تخصصی مشترک

دفعات مشاهده: 592 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر