آیین نامه عضویت در انجمن

آیین نامه عضویت در انجمن

 

 

عضویت افراد و مؤسسات در انجمن آمار ایران طبق ضوابطی است که بنا بر ماده ۷ فصل سوم اساسنامه انجمن، تهیه آنها به عهده شورای اجرائی انجمن واگذار شده است. نخستین دوره شورای اجرایی انجمن آمار ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ ضوابط عضویت در انجمن را به شرح زیر تهیه و تصویب کرد که تا اطلاع ثانوی ملاک پذیرش اعضا قرار گیرد.  

ماده۱ـ افراد و مؤسساتی که مایلند به عضویت انجمن آمار ایران درآیند, لازم است تقاضانامه عضویت را تکمیل و به کمیته پذیرش عضو تسلیم کنند.  

ماده۲ـ  تقاضای عضویت در جلسه رسمی کمیته پذیرش عضو بررسی خواهد شد. کمیته پس از بررسی مدارک متقاضی در مورد پذیرش و رد عضویت هر متقاضی نظر خواهد داد. تصویب عضویت هر متقاضی با رای موافق اکثریت اعضای کمیته تحقق خواهد یافت.  

ماده۳ـ متقاضیان عضویت پیوسته باید مدارک زیر را به کمیته پذیرش عضو تسلیم کنند:

ـ تقاضانامه عضویت در انجمن

ـ دانشنامه تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های: آمار, آمار ریاضی, آمار کاربردی, آمار زیستی, آمار اجتماعی, آمار بیمه (آکچوئری), زیست سنجی, روان ‌سنجی, اقتصاد سنجی, آزمون و اندازه‌گیری, ریاضیات کاربردی با تاکید برآمار, محاسبات آماری, کامپیوتر با تاکید برآمار, وریاضی

تبصره ۱ ـدر صورتی که رشته تحصیلی متقاضی جزو رشته‌های نامبرده بالا نباشد, وی علاوه بر مدارک دیگر باید نسخه‌ای از کارنامه تحصیلی خود را برای رسیدگی و اظهار‌نظر از حیث ارتباط رشته

تحصیلی با فعالیتهای انجمن به کمیته پذیرش عضو ارائه کند.

تبصره ۲ ـدارندگان مدرک تحصیلی دکتری (Ph.D)که به اقتضای رشته تحصیلی در فعالیتهای پژوهشی و آموزشی خود از آمار استفاده کنند, می‌توانند به عضویت انجمن آمار درآیند.  

ماده۴ـ مدارک لازم برای متقاضیان عضویت وابسته عبارتند از:

ـ تقاضانامه عضویت در انجمن.

ـ مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های دانشگاهی مرتبط با آمار.

ـ گواهی اشتغال به کار در یکی از رشته‌های وابسته به آمار از سازمان متبوع یا دو نفر از اعضای پیوسته انجمن برای کسانی که رشته تحصیلی آنها با آمار مرتبط نیست.  

ماده۵ـ مؤسساتی که وظیفه قانونی آنها ایجاب می‌کند که با آموزش آمار, گردآوری, یا تجزیه و تحلیل آمار سروکار داشته باشند باید برای عضویت در انجمن مدارک زیر را ارائه کنند:

ـ تقاضانامه عضویت در انجمن توسط بالاترین مقام سازمان یا نماینده او که کتباً به انجمن معرفی شده باشد.

ـ ارائه شرح مختصری از فعالیتها و وظایف قانونی مؤسسه.  

ماده۶ـ برای دانشجویانی که مایل باشند به عضویت انجمن درآیند, تسلیم مدارک زیر ضروری است:

ـ فرم تکمیل شده تقاضانامه عضویت در انجمن.

ـ گواهی اشتغال به تحصیل در رشته آمار یا یکی از رشته‌های وابسته از طرف مدیر گروه آموزشی محل تحصیل.  

ماده۷ـ  ترتیب انتخاب اعضای افتخاری انجمن به شرح زیر خواهد بود:

ـ به ابتکار یکی از اعضای پیوسته انجمن فردی که واجد شرایط ماده ۵ـ۷ از اساسنامه انجمن باشد به عنوان عضو افتخاری نامزد خواهد شد. عضو پیوسته بانی سعی خواهد کرد که پشتیبانی ۴ نفر دیگر از اعضای پیوسته انجمن را در خصوص این نامزدی جلب کند. بانی شرحی از تالیفات یا خدمات نامزد را تهیه کرده با امضای‌خود وپشتیبانان دیگر به کمیته پذیرش عضو ارسال خواهد کرد وتقاضای عضویت افتخاری را برای او خواهد نمود. کمیته پس از بررسی دلائل و مدارک درباره تقاضای اعضای پشتیبان تصمیم خواهد گرفت. در صورت کسب اکثریت آرای موافق کمیته و پس از تائید شورای اجرایی انجمن، فرد مذکور به عنوان عضو افتخاری انجمن شناخته خواهد شد.

تبصره ـعضویت افتخاری مادام‌العمر است, مگرآنکه از عضوافتخاری عملی سرزند که مغایر اهداف ‌وشئون انجمن باشد و به شهرت انجمن لطمه وارد آورد. در این صورت به شکایت یکی از اعضای پیوسته, شورای اجرایی کمیته ویژه‌ای را انتخاب کرده مأمور بررسی موضوع خواهد نمود. شورای اجرایی پس از دریافت گزارش کمیته ویژه، نسبت به ابقا یا ابطال عضویت وی تصمیم خواهد گرفت.  

ماده۸ـ این آیین‌نامه در ۸ ماده و۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ به تصویب شورای اجرایی انجمن آمار ایران رسید.

 


دفعات مشاهده: 23709 بار   |   دفعات چاپ: 1931 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 339 بار   |   0 نظر