ندای آماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 
ندای آماری

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مجله اندیشه آماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 
مجله اندیشه آماری

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشریه علوم آماری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 
نشریه علوم آماری 

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پژوهشنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 
پژوهشنامه انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر