گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

دفعات مشاهده: 4709 بار   |   دفعات چاپ: 213 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور سازمان سنجش آموزش کشور 30 تیرماه 1397

نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور سازمان سنجش آموزش کشور 30 تیرماه 1397

دفعات مشاهده: 3503 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 3132 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 5505 بار   |   دفعات چاپ: 283 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس

تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس

دفعات مشاهده: 6951 بار   |   دفعات چاپ: 339 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کارگاه آمارهای ثبتی مبنا

کارگاه آمارهای ثبتی مبنا

دفعات مشاهده: 6915 بار   |   دفعات چاپ: 360 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سخنرانی علمی به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری

نقش و اهمیت مدرن سازی نظام آماری کشور

دفعات مشاهده: 6696 بار   |   دفعات چاپ: 319 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ویژه پژوهشگران جوان در علوم پایه

فراخوان جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ویژه پژوهشگران جوان در علوم پایه

دفعات مشاهده: 7278 بار   |   دفعات چاپ: 327 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 7600 بار   |   دفعات چاپ: 305 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه­ ریزی

پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه­ ریزی

دفعات مشاهده: 7309 بار   |   دفعات چاپ: 409 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
متن سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

متن سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دفعات مشاهده: 8055 بار   |   دفعات چاپ: 362 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

دفعات مشاهده: 7870 بار   |   دفعات چاپ: 343 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

دفعات مشاهده: 7282 بار   |   دفعات چاپ: 330 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سمینارهای تخصصی آماری

سمینارهای تخصصی آماری

دفعات مشاهده: 7435 بار   |   دفعات چاپ: 333 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جایزه دکتر بزرگ نیا

جایزه دکتر بزرگ نیا

دفعات مشاهده: 7453 بار   |   دفعات چاپ: 370 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جایزه دکتر مشکانی

جایزه دکتر مشکانی

دفعات مشاهده: 7565 بار   |   دفعات چاپ: 341 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بازتاب درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ارقامی در جامعه آماری

بازتاب درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ارقامی در جامعه آماری

دفعات مشاهده: 6284 بار   |   دفعات چاپ: 362 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3460 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3294 بار   |   دفعات چاپ: 183 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش پنجمین سمینار نظریۀ مفصل و کاربردهای آن

گزارش پنجمین سمینار نظریۀ مفصل و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 2011 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

گزارش نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 2640 بار   |   دفعات چاپ: 241 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش برگزاری رویداد کارآفرینی سمپوزیوم روش‌های توسعه تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز

گزارش برگزاری رویداد کارآفرینی سمپوزیوم روش‌های توسعه تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز

دفعات مشاهده: 2496 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان دومین سمینار علوم ریاضی و چالشها

فراخوان دومین سمینار علوم ریاضی و چالشها

دفعات مشاهده: 3252 بار   |   دفعات چاپ: 187 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن آذر 97

گزارش جلسات فراسازمانی انجمن آذر ۹۷

دفعات مشاهده: 3318 بار   |   دفعات چاپ: 180 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
شمارۀ دوم سال 2018 پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران

شمارۀ دوم سال ۲۰۱۸ پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 3434 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اول آبان 1397

پیام روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اول آبان 1397

دفعات مشاهده: 3785 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن

گزارش جلسات فراسازمانی انجمن

دفعات مشاهده: 3794 بار   |   دفعات چاپ: 233 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سمینارهای تخصصی آماری

سمینارهای تخصصی آماری

دفعات مشاهده: 4059 بار   |   دفعات چاپ: 215 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سومین دوره اهداء جایزه دکتر عمیدی

سومین دوره اهداء جایزه دکتر عمیدی

دفعات مشاهده: 3898 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان

چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان

دفعات مشاهده: 4037 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا

چهارمین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا

دفعات مشاهده: 4226 بار   |   دفعات چاپ: 207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

دفعات مشاهده: 4226 بار   |   دفعات چاپ: 221 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران

مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 3845 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 4698 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کتاب" آمار راهنمای بسوی ناشناخته‌ها"

کتاب

دفعات مشاهده: 5691 بار   |   دفعات چاپ: 284 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 10154 بار   |   دفعات چاپ: 591 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 13837 بار   |   دفعات چاپ: 602 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 10168 بار   |   دفعات چاپ: 579 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3653 بار   |   دفعات چاپ: 472 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر