گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

دفعات مشاهده: 3033 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 3523 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس

تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس

دفعات مشاهده: 5001 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کارگاه آمارهای ثبتی مبنا

کارگاه آمارهای ثبتی مبنا

دفعات مشاهده: 4834 بار   |   دفعات چاپ: 209 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سخنرانی علمی به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری

نقش و اهمیت مدرن سازی نظام آماری کشور

دفعات مشاهده: 4799 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ویژه پژوهشگران جوان در علوم پایه

فراخوان جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ویژه پژوهشگران جوان در علوم پایه

دفعات مشاهده: 5247 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 5638 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه­ ریزی

پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه­ ریزی

دفعات مشاهده: 5206 بار   |   دفعات چاپ: 209 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
متن سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

متن سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دفعات مشاهده: 5781 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

دفعات مشاهده: 5717 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

دفعات مشاهده: 5330 بار   |   دفعات چاپ: 210 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سمینارهای تخصصی آماری

سمینارهای تخصصی آماری

دفعات مشاهده: 5497 بار   |   دفعات چاپ: 206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جایزه دکتر بزرگ نیا

جایزه دکتر بزرگ نیا

دفعات مشاهده: 5479 بار   |   دفعات چاپ: 245 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جایزه دکتر مشکانی

جایزه دکتر مشکانی

دفعات مشاهده: 5598 بار   |   دفعات چاپ: 219 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بازتاب درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ارقامی در جامعه آماری

بازتاب درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ارقامی در جامعه آماری

دفعات مشاهده: 4294 بار   |   دفعات چاپ: 206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3843 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4230 بار   |   دفعات چاپ: 193 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4079 بار   |   دفعات چاپ: 229 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4366 بار   |   دفعات چاپ: 222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4334 بار   |   دفعات چاپ: 227 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش پنجمین سمینار نظریۀ مفصل و کاربردهای آن

گزارش پنجمین سمینار نظریۀ مفصل و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 318 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

گزارش نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 778 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش برگزاری رویداد کارآفرینی سمپوزیوم روش‌های توسعه تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز

گزارش برگزاری رویداد کارآفرینی سمپوزیوم روش‌های توسعه تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز

دفعات مشاهده: 771 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان دومین سمینار علوم ریاضی و چالشها

فراخوان دومین سمینار علوم ریاضی و چالشها

دفعات مشاهده: 1614 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن آذر 97

گزارش جلسات فراسازمانی انجمن آذر ۹۷

دفعات مشاهده: 1692 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
شمارۀ دوم سال 2018 پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران

شمارۀ دوم سال ۲۰۱۸ پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 1797 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اول آبان 1397

پیام روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اول آبان 1397

دفعات مشاهده: 2144 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن

گزارش جلسات فراسازمانی انجمن

دفعات مشاهده: 2142 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سمینارهای تخصصی آماری

سمینارهای تخصصی آماری

دفعات مشاهده: 2343 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سومین دوره اهداء جایزه دکتر عمیدی

سومین دوره اهداء جایزه دکتر عمیدی

دفعات مشاهده: 2265 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان

چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان

دفعات مشاهده: 2323 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا

چهارمین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا

دفعات مشاهده: 2546 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

دفعات مشاهده: 2533 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران

مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 2231 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 2770 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کتاب" آمار راهنمای بسوی ناشناخته‌ها"

کتاب

دفعات مشاهده: 3953 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8233 بار   |   دفعات چاپ: 439 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 12434 بار   |   دفعات چاپ: 464 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8772 بار   |   دفعات چاپ: 452 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5844 بار   |   دفعات چاپ: 496 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر