گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

دفعات مشاهده: 4012 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور سازمان سنجش آموزش کشور 30 تیرماه 1397

نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور سازمان سنجش آموزش کشور 30 تیرماه 1397

دفعات مشاهده: 2676 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 2293 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

گزارش هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 4617 بار   |   دفعات چاپ: 207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس

تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس

دفعات مشاهده: 6083 بار   |   دفعات چاپ: 262 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کارگاه آمارهای ثبتی مبنا

کارگاه آمارهای ثبتی مبنا

دفعات مشاهده: 5986 بار   |   دفعات چاپ: 282 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سخنرانی علمی به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری

نقش و اهمیت مدرن سازی نظام آماری کشور

دفعات مشاهده: 5848 بار   |   دفعات چاپ: 259 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ویژه پژوهشگران جوان در علوم پایه

فراخوان جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ویژه پژوهشگران جوان در علوم پایه

دفعات مشاهده: 6364 بار   |   دفعات چاپ: 254 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

چهارمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 6736 بار   |   دفعات چاپ: 244 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه­ ریزی

پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه­ ریزی

دفعات مشاهده: 6374 بار   |   دفعات چاپ: 305 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
متن سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

متن سخنرانی رئیس انجمن آمار ایران در افتتاحیه یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دفعات مشاهده: 7136 بار   |   دفعات چاپ: 278 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

دفعات مشاهده: 6891 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

دفعات مشاهده: 6402 بار   |   دفعات چاپ: 263 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سمینارهای تخصصی آماری

سمینارهای تخصصی آماری

دفعات مشاهده: 6553 بار   |   دفعات چاپ: 263 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جایزه دکتر بزرگ نیا

جایزه دکتر بزرگ نیا

دفعات مشاهده: 6578 بار   |   دفعات چاپ: 302 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
جایزه دکتر مشکانی

جایزه دکتر مشکانی

دفعات مشاهده: 6672 بار   |   دفعات چاپ: 272 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بازتاب درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ارقامی در جامعه آماری

بازتاب درگذشت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ارقامی در جامعه آماری

دفعات مشاهده: 5401 بار   |   دفعات چاپ: 275 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2629 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2435 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش پنجمین سمینار نظریۀ مفصل و کاربردهای آن

گزارش پنجمین سمینار نظریۀ مفصل و کاربردهای آن

دفعات مشاهده: 1283 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

گزارش نهمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 1844 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش برگزاری رویداد کارآفرینی سمپوزیوم روش‌های توسعه تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز

گزارش برگزاری رویداد کارآفرینی سمپوزیوم روش‌های توسعه تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز

دفعات مشاهده: 1753 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
فراخوان دومین سمینار علوم ریاضی و چالشها

فراخوان دومین سمینار علوم ریاضی و چالشها

دفعات مشاهده: 2562 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن آذر 97

گزارش جلسات فراسازمانی انجمن آذر ۹۷

دفعات مشاهده: 2634 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
شمارۀ دوم سال 2018 پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران

شمارۀ دوم سال ۲۰۱۸ پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 2741 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پیام روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اول آبان 1397

پیام روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اول آبان 1397

دفعات مشاهده: 3086 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن

گزارش جلسات فراسازمانی انجمن

دفعات مشاهده: 3084 بار   |   دفعات چاپ: 168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سمینارهای تخصصی آماری

سمینارهای تخصصی آماری

دفعات مشاهده: 3335 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سومین دوره اهداء جایزه دکتر عمیدی

سومین دوره اهداء جایزه دکتر عمیدی

دفعات مشاهده: 3198 بار   |   دفعات چاپ: 156 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان

چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان

دفعات مشاهده: 3309 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا

چهارمین دوره جایزه دکتر بزرگ‌نیا

دفعات مشاهده: 3510 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

دفعات مشاهده: 3508 بار   |   دفعات چاپ: 162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران

مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران

دفعات مشاهده: 3170 بار   |   دفعات چاپ: 142 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

دفعات مشاهده: 3829 بار   |   دفعات چاپ: 173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کتاب" آمار راهنمای بسوی ناشناخته‌ها"

کتاب

دفعات مشاهده: 4872 بار   |   دفعات چاپ: 177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 9233 بار   |   دفعات چاپ: 504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 13253 بار   |   دفعات چاپ: 529 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 9577 بار   |   دفعات چاپ: 514 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2859 بار   |   دفعات چاپ: 414 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر