ششمین نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن ششمین نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

ششمین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه مازندران، ۲۱ و ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، دانشگاه مازندران

دبیر سمینار: اکبر اصغرزاده‌­نشلی
دبیر کمیتۀ علمی: مهران نقی­‌زاده‌­قمی
 
اعضای کمیتۀ علمی:
 جعفر احمدی (دانشگاه فردوسی مشهد)، مجید اسدی (دانشگاه اصفهان)، اکبر اصغرزاده­نشلی (دانشگاه مازندران)، ابراهیم امینی‌­سرشت (دانشگاه بوعلی سینا همدان)، محی‌­الدین ایزدی (دانشگاه رازی کرمانشاه)، احمد پوردرویش­‌حیدری ( دانشگاه مازندران)، مهدی توانگر (دانشگاه اصفهان)، احسان جهانی (دانشگاه مازندران)، فیروزه حقیقی (دانشگاه تهران)، بهاءالدین خالدی (دانشگاه رازی کرمانشاه)، محمد خنجری ­صادق (دانشگاه بیرجند)، مهدی دوست­ پرست (دانشگاه فردوسی مشهد)، مصطفی رزمخواه (دانشگاه فردوسی مشهد)، سمیه زارع‌­زاده (دانشگاه شیراز)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (دانشگاه مازندران)، مریم کلکین­‌نما (دانشگاه صنعتی اصفهان)، عیسی محمودی (دانشگاه یزد)

 

گزارش سمینار: دانلود
خلاصه مقالات: دانلود

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن اولین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

اولین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه اصفهان، ۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۴
 دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر مجید اسدی

کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی، دکتر دکتر ناصررضا ارقامی، دکتر مجید اسدی، فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی،دکتر محمد خنجری صادق، دکتر علی همدانی
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود


دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

دومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه تهران، ۲۹ و۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر فیروزه حقیقی
کمیته علمی:
دکتر جعفر احمدی، دکتر مجید اسدی، دکتر احمد پارسیان، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی، دکتر اسماعیل خرم،
دکتر محمدعلی فارسی، دکتر علی همدانی، دکتر رسول نورالسناء
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود

 

دفعات مشاهده: 248 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه فردوسی مشهد،۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی
 کمیته علمی:
دکتر جعفر احمدی، دکتر ناصررضا ارقامی، دکتر مجید اسدی،  دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی، دکتر محمدخنجری صادق، دکتر مهدی دوست پرست، دکتر عبدالحمیدرضایی رکن آبادی، دکتر غلامرضا محتشمی­‌برزادران، دکتر علی همدانی

 Prof. Balakrishnan, N., McMaster University (Canada), Prof. Bayramoglu, I., Izmir University of Economics (Turkey), Prof. Di Crescenzo. A., Universitàdegli Studi di Salerno (Italy), Prof. Eryilmaz, S., Atilim University, (Turkey), Prof. Navarro, J., Universidad de Murcia (Spain), Prof. Singpurwalla, N. D., City University of Hong Kong (Hong Kong)

مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود


دفعات مشاهده: 248 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چهارمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن چهارمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

چهارمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه شیراز، ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر سمیه زارع زاده 
 
کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی،دکتر مجید اسدی،  دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر جواد بهبودیان، دکتر مینا توحیدی، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی، دکتر محمود خراتی­‌کوپایی، دکتر اسماعیل خرم، دکتر محمد خنجری­‌صادق، دکتر سمیه زارع­‌زاده، دکتر علیرضا نعمت‌­اللهی، دکتر علی همدانی
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود


دفعات مشاهده: 246 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پنجمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن پنجمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
پنجمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه یزد،۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی، دکتر مجید اسدی، دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر ابراهیم امینی سرشت، دکتر محی‌الدین ایزدی، دکتر حمزه ترابی،
دکتر مهدی توانگر، دکتر علی‌اکبر جعفری، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر محمد خنجری صادق، دکتر مهدی دوست‌پرست،
دکتر حجت‌اله ذاکرزاده، دکتر سمیه زارع‌زاده، دکتر محمد‌مهدی لطفی، دکتر عیسی محمودی
گزارش سمینار: دانلود     
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود


 

دفعات مشاهده: 478 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر