ارزیابی انجمن آمار ایران


:: اطلاعات عمومی

سن
جنس
زن
مرد
وضعیت کاری و تحصیلی
نوع عضویت شما در انجمن
پیوسته
وابسته
دانشجویی
دائم
هدف شما از عضویت در انجمن چیست؟(بیش از یک گزینه را می‌توانید انتخاب کنید)
 مشارکت در برگزاری فعالیت‌های علمی انجمن
 افزایش دانش حرفه‌ای
 مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و علمی
 دیدار دوستان و همکاران قدیمی در محافل علمی
 سایر موارد
میزان تحصیلات
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
:: فعالیت‌های انجمن

اطلاع‌رسانی فرایند انجمن از طریق پایگاه اینترنتی به اعضا انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
رضایت اعضاء از عملکرد دبیرخانه انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیر محتوای نشریات انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
میزان مشارکت اعضا در پروژه‌های واژه‌گزینی انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش‌ها/ کنفرانس‌ها/ سمینارها
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی‌های علمی، دوره‌ها و كارگاههاي آموزشی داخلی و خارجی انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پزوهشی ،مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن)
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری ویا اطلاع‌رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگذار مانند (قطب‌های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......)
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت‌مدیره و بازرسین انجمن
ضعیف
متوسط
خوب
عالی