| تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۱۳ | 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

سعدیا مرد نکونام نمیرد ھرگز
یکی از بزرگمردان علم این سرزمین از دست رفت و ماتمی دیگر در این روزھای غمبار اندوھی سنگین بر قلب‌ھای اعضای جامعۀ آماری و جامعۀ علمی کشور وارد کرد. دکتر جواد بھبودیان از ھر نظر نمونه بود. او در کنار آموختن علم فراگیرش، آموزگار بزرگ اخلاق، شیوۀ درست دانشگاھی بودن، نیکنام ماندن، و خدمت به خلق را به شاگردان و ھمکارانش در دور و نزدیک آموخت. سھم عظیم او در بنیانگذاری انجمن آمار ایران، و پیشتر انجمن ریاضی ایران، خدمت به عنوان رئیس و عضو ھیئت‌ھای مدیرۀ انجمن آمار ایران، پایه‌گذاری مجلات علمی، راه‌انداری ھمایش‌ھا، و حمایت مستمر از اھداف انجمن ھرگز از یادھا نخواھد رفت. این ضایعۀ بزرگ را به خانوادۀ معظم ایشان، ھمکاران ایشان در دانشگاه شیراز و خیل بزرگ دانشجویان ارجمند ایشان که در سراسر ایران بزرگ به خدمت مشغول‌اند از صمیم قلب تسلیت گفته علو درجات ایشان و شادی روحشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را از درگاه خداوند منان خواستارم.
با احترام
محمد قاسم وحیدی اصل


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 365 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر