اعضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا چهاردهم) عضای هیأت مدیرۀ انجمن آمار ایران (دوره‌های‌ اول تا چهاردهم)

 | تاریخ ارسال: 1397/7/25 | 
دوره اول(۱۳۷۳-۱۳۷۱)



محمدرضا مشکانی
عضو اصلی



ناصررضا ارقامی
عضو  اصلی



جواد بهبودیان
عضو اصلی



احمد پارسیان
عضو اصلی



مرتضی جمشیدیان
عضو اصلی

  



سید علی‌اکبر بدیع‌زادگان
عضو علی‌البدل



محمدباقر سخاوت
عضو علی‌البدل

دوره دوم(۱۳۷۵-۱۳۷۳)



جواد بهبودیان
عضو اصلی



ابوالقاسم بزرگ‌نیا
عضو  اصلی



علی رجالی
عضو اصلی



احمد پارسیان
عضو اصلی



سیامک نوربلوچی
عضو اصلی

  



محمدباقر سخاوت
عضو علی‌البدل



حمیدرضا نواب‌پور
عضو علی‌البدل

دوره سوم(۱۳۷۷-۱۳۷۵)



ناصررضا ارقامی
عضو  اصلی



سیدعلی‌اکبر بدیع‌زادگان
عضو  اصلی



احمدرضا سلطانی
عضو اصلی



محمدرضا مشکانی
عضو اصلی



محمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی

  



هوشنگ طالبی
عضو علی‌البدل



علی همدانی
عضو علی‌البدل

دوره چهارم(۱۳۷۹-۱۳۷۷)



محمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی

  



عین‌اله پاشا
عضو  اصلی



رحیم چینی‌پرداز
عضو اصلی



انوشیروان کاظم نژاد
عضو اصلی



علی همدانی
عضو اصلی
  



سیدعلی‌اکبر بدیع‌زادگان
عضو علی‌البدل



ناهید سنجری
عضو علی‌البدل

دوره پنجم(۱۳۸۱-۱۳۷۹)



حسن صادقی
عضو اصلی

  



ناهید سنجری
عضو  اصلی



سید محمود طاهری
عضو اصلی



محمدحسین علامتساز
عضو اصلی



انوشیروان کاظم‌نژاد
عضو اصلی
  



سقراط فقیه‌زادگان
عضو علی‌البدل



عباس گرامی
عضو علی‌البدل

دوره ششم(۱۳۸۳-۱۳۸۱)



حسن صادقی
عضو اصلی

  



احمد پارسیان
عضو اصلی



ناهید سنجری
عضو  اصلی



محسن محمدزاده درودی
عضو اصلی



یداله محرابی
عضو اصلی
  



غلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو علی‌البدل



نادر نعمت‌الهی
عضو علی‌البدل

دوره هفتم(۱۳۸۵-۱۳۸۳)



احمد پارسیان
عضو اصلی
  



حمید پزشک
عضو اصلی



محسن محمدزاده درودی
عضو  اصلی



یداله محرابی
عضو اصلی
  



نادر نعمت‌الهی
عضو اصلی



ماه‌بانو تاتا
عضو علی‌البدل



باقر مقدس‌زاده
عضو علی‌البدل

دوره هشتم(۱۳۸۷-۱۳۸۵)



عباس گرامی
عضو اصلی
  



حمید پزشک
عضو اصلی



ماه‌بانو تاتا
عضو  اصلی



ناهید سنجری
عضو اصلی
  



هوشنگ طالبی 
عضو اصلی



سیدمحمود طاهری
عضو اصلی



نادر نعمت‌الهی
عضو اصلی



مجید اسدی
عضو علی‌البدل



غلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو علی‌البدل

دوره نهم(۱۳۸۹-۱۳۸۷)



محمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی

  
  



مجید اسدی
عضو اصلی



احمد پارسیان
عضو  اصلی



رحیم چینی‌پرداز
عضو اصلی
  



هوشنگ طالبی 
عضو اصلی



غلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو اصلی



عادل محمد‌پور
عضو اصلی



ناهید سنجری
عضو علی‌البدل



مجتبی گنجعلی
عضو علی‌البدل

دوره دهم(۱۳۹۱-۱۳۸۹)



احمد پارسیان
عضو اصلی
  
  



بهاءالدین خالدی
عضو اصلی



غلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو  اصلی



یداله محرابی
عضو اصلی
  



عادل محمدپور
عضو اصلی



محسن محمدزاده‌درودی
عضو اصلی



نادر نعمت‌الهی
عضو اصلی



ناهید سنجری
عضو علی‌البدل



عبدالرحمن راسخ
عضو علی‌البدل

دوره یازدهم(۱۳۹۳-۱۳۹۱)



محسن محمدزاده‌درودی
عضو اصلی
  
  



افشین آشفته
عضو اصلی



فرزاد اسکندری
عضو  اصلی



رحیم چینی‌پرداز
عضو اصلی
  



فیروزه ریواز
عضو اصلی



محمدحسین علامتساز
عضو اصلی



نادر نعمت‌الهی
عضو اصلی



کاووس خورشیدیان
عضو علی‌البدل



عبدالرحمن راسخ
عضو علی‌البدل

دوره دوازدهم(۱۳۹۵-۱۳۹۳)



حمید پزشک
عضو اصلی
  
  



افشین آشفته
عضو اصلی



فرزاد اسکندری
عضو  اصلی



بهاءالدین خالدی
عضو اصلی
  



محمدحسین علامتساز
عضو اصلی



مجتبی گنجعلی
عضو اصلی



غلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو اصلی



علی دولتی
عضو علی‌البدل



افشین فلاح
عضو علی‌البدل

دوره سیزدهم(۱۳۹۷-۱۳۹۵)



علیرضا نعمت‌اللهی
عضو اصلی
  
  



افشین پرورده
عضو اصلی



علی دولتی
عضو  اصلی



افشین فلاح
عضو اصلی
  



محمدرضا فریدروحانی
عضو اصلی



عادل محمدپور
عضو اصلی



محسن محمدزاده
عضو اصلی



زهرا رضایی‌قهرودی
عضو علی‌البدل



غلامرضا محتشمی‌برزادران
عضو علی‌البدل

دوره چهاردهم(۱۳۹۹-۱۳۹۷)



محمدقاسم وحیدی‌اصل
عضو اصلی
  
  



محمد آرشی
عضو اصلی



نصراله ایران‌پناه
عضو  اصلی



زهرا رضایی‌قهرودی
عضو اصلی
  



افشین فلاح
عضو اصلی



محمدرضا فرید‌روحانی
عضو اصلی



محسن محمدزاده
عضو اصلی



فرزاد اسکندری
عضو علی‌البدل



فرزانه صفوی‌منش
عضو علی‌البدل




CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1340 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر