آیین نامه مسابقه دانشجویی آمار کشور

  آیین‌نامه­‌ی مسابقه دانشجویی آمار کشور

  دانلود فایل PDF

  
 

۱- هدف : ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان رشته­ی آمار و گروه‏های آمار دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی، افزایش سطح علمی دانشجویان آمار ، شناخت استعدادهای درخشان و معرفی آنها به جوامع علـمی، برقراری ارتباط علمی و فرهنگی و آموزشی بین دانشگاهها.
 
۲- دوره برگزاری: این مسابقه به طور سالانه و ترجیحاً درحاشیه یکی از کنفرانس‏ها یا سمینارهای انجمن آمار ایران برگزار می‏شود.
 
۳-نوع مسـابقه : مسابقه به صورت تیمی و هر تیـم مرکب از ۳ دانشجوست که با یک سرپرست که باید عضو هیأت علمی باشد، همراهی خواهند شد. هر واحد دانشگاهی یا مؤسسه آموزشی مجری دوره­ی کارشناسی آمار می‏تواند یک تیم به مسابقه اعزام کند. اعضای تیم باید در زمان شرکت در مسابقه، دانشجوی دوره­ی کارشناسی آن دانشگاه یا مؤسسه باشند.
 
۴-مسؤولیت  علمی  مسابقه : برای برنامه‌‏ریزی  و نظارت بر حسن انجام مسابقات کمیته­‌ی علمی مرکب  از ۵ نفر  منتخب هیأت مدیره­ی انجمن آمار ایران تشکیل می‏شود. دبیری این کمیته به عهده­‌ی یکی از  اعضای  این کمیته  است که توسط هیأت مدیره­‌ی انجمن تعیین می‏شود.
تبصره ۱ در هر دوره از هیأت مدیره انجمن آمار ایران، هیأت مدیره وقت حداقل دو نفر از اعضـای این کمیـته علمی را جایـگزین می‏نماید.
تبصره ۲ مسـئوولیت هماهنـگی اعضای کمیـته علمی، تشـکیل جلسات و دیگر اقـدامات لازم برای انجـام وظایـف کمیته علمی با دبیر این کمیته است.
تبصره ۳- اگر عضو کمیته علمی قادر به ادامه همکاری با کمیته نباشد، باید انصراف خود را لااقل ۳ ماه قبل از مسابقه کتباً به دبیر کمیته­‌ی علمی اعلام کرده و دبیر کمیته بایستی از هیأت مدیره انجمن آمار درخواست تعیین عضو جانشین کند.
 
۵- وظایف کمیته­ی علمی : وظایف کمیته­‌ی علمی به شرح زیر است :
۵-۱- مکاتـبه با مدیر گـروه آمـار هر واحد دانشـگاهی مبنـی بر درخواسـت از همـکاران خود برای طـرح حـداقل دو سـؤال در هر یک از مواد بند ۶ ( همراه با پاسخ دقیق آن‏ها ) و ارسال محرمانه به دبیر کمیته­‌ی علمی در مهلت مقرر.
        تبصره ۱- کمیـته‌­ی علمی می­تواند به تشخـیص خود، از اسـاتید آمار به طور انفـرادی و مستقیمـاً درخواسـت طرح و ارسال سؤال نماید.
تبصره ۲- کمیتـه‌ی علـمی حـداقل یک ماه پیـش از زمـان برگزاری مسـابقه، و به منـظور ارزیـابی میـزان کفـایت تعـداد سـؤال‏های مناسـب در هر موضـوع، سـؤال‏هـای دریـافـت شده را در جلسـه‏‌ای  با حضـور  اکثریـت  اعضا بازبیـنی می‌‏نمـاید تا در صورت لـزوم برای درخواست طرح و ارسال سؤال‏های بیشتر ، اقدام لازم به عمل آید.
۵-۲- تشکیل جلسه به منظور بررسی و انتخاب و تنظیم سؤال‏های مسابقه و تنظیم جواب‏ها و بارم‏های سؤال‏ها.
۵-۳-نظارت بر آماده‌‏سازی و تکثیر سؤال‏های مسابقه.
۵-۴-دبیرخانه‌­ی انجـمن موظـف است حسـب نظر دبیر کمیته‌­ی علمی، اوراق آرم‌‏دار و سربرگ‏دار قابل تفکیک مناسبی را برای مسـابقات انجـمن تهیه نماید و در هر دوره مسـابقه، به تعداد درخواسـت شده از طرف دبیـر کمیتـه­‌ی علمـی به وی تحـویل دهد.
۵-۵-نظارت بر جلسات امتحانی.
۵-۶-تصحیح اوراق امتحانی.
تبصره ۱ قبل از تصحیح، ورقه‌‏ها کدگذاری، سربرگ‏ها جدا و اوراق در دو نسخه تکثیر می‏شود. نسخه‏های اصلی نزد کمیته علمی می‏ماند و دو نسخه به تفکیک مسأله همراه با راه حل و امتیازبندی به دو مصحح مختلف داده می‏شود. در صورتی که دو مصحح به پاسخ سؤال نمره‏ای داده باشند که اختلافشان بیش از ۱۰% نمره کامل باشد از مصححان درخواست می‏شود با قانع کردن یکدیگر اختلاف را به حد مجاز برسانند. در پایان معدل نمرات دو مصحح، امتیاز آن مسأله محسوب می­شود.
تبصره ۲ کمیته­‌ی علمی می‏تواند از افراد دیگر برای تصحیح اوراق امتحانی کمک بگیرد. در هر حال مسئوولیت نهایی تصحیح اوراق به عهده کمیته‌­ی علمی است.
۵-۷-تشکیل جلسه­‌ی تعیین امتیاز افراد و تیم‏ها، و تنظیم گزارش مسابقه .
تبصره حضور سرپرستان در این جلسه بلامانع است.
۵-۸-تهیه و ارسال گزارش از کلیه مراحل اجرایی همراه با صورتجلسه رده‌‏بندی نهایی مسابقه و کلیه‌­ی مدارک امتحان ( از جمله پرسشنامه‏‌ها و پاسخنامه‏‌ها) به انجمن آمار ایران.
۵-۹-همکاری با انجمن آمار ایران در تدوین و انتشار کتاب‌نامه مسابقات مشتمل بر شرح مسابقات، مجموعه سؤال‏ها و پاسخ‏ها، فهرست برندگان و دیگر موارد لازم.
تبصره بدیهی است کلیه­‌ی حقوق مادی و معنوی هر نوع انتشارات مسابقه متعلق به انجمن آمار ایران است.
۵-۱۰- معرفی همکاران طراح سؤالات انتخابی مسابقه به انجمن آمار ایران جهت شرکت آنان در یکی از کنفرانس‏ها یا سمینارهای انجمن آمار ایران بدون پرداخت حق ثبت‏‌نام و به انتخاب طراح سؤال.
۵-۱۱-مرجع رسیدگی به کلیه اعتراضات و شکایات، کمیته­‌ی علمی است.
 
۶- مواد امتحانی: به منظور ارزیابی قدرت استدلال، تسلط برمفاهیم، میزان ابتکار و توان تشخیص و حل مسأله در مواجهه با داده‌‏های واقعی، سؤالات مسابقه در دو بخش ارائه می‏شود. ضرائب این بخش‏ها به ترتیب به نسبت ۶ : ۴ است.
الف بخش نظری، شامل: ریاضیات عمومی، احتمال، آمار ریاضی، رگرسیون.
ب بخش کاربردی، استفاده از نرم‏افزارهای رایج آماری برای تجزیه و تحلیل مسائل آماری و تفسیر آن‏ها با تکیه بر مبانی نظری، در حد معلومات مربوط به دروس مختلف دوره کارشناسی آمار.
تبصره نرم‌‏افزارهای هر دوره مسابقه و مشخصات آن (از جمله: محیط، نسخه، ) از طرف کمیته­‌ی علمی تعیین و اعلام می‏گردد. چنانچه تیمی مایل باشد از نرم‌‏افزار دیگری استفاده کند، باید حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری مسابقه به کمیته‌­ی علمی اعلام و در صورت تأیید کمیته­‌ی علمی از آن استفاده نماید.
 
۷-امتیازبندی: امتیازبندی به دو صورت انفرادی و تیمی به صورت زیر انجام می‌‏پذیرد:
۷-۱- بخش نظری مسابقه به صورت انفرادی و بخش کاربردی به صورت تیمی برگزار خواهد شد.
۷-۲- امتیاز انفرادی بر پایه­‌ی امتیازات کسب شده از بخش نظری محاسبه می‏گردد. تنها افرادی در رده‌­بندی تیمی شرکت داده می­شوند که نمره بخش نظری آن‌ها حداقل۴۰% میانگین نمره سه نفر حائز بیشترین امتیاز انفرادی بخش نظری باشند.
۷-۳- امتیاز تیمی بر اساس جمع میانگین نمرۀ اعضای تیم در بخش نظری و نمرۀ بخش کاربردی تیم محاسبه می‏گردد.
تبصره- تنها تیم‏هایی در رتبه­‌بندی تیمی شرکت داده می­شوند که دقیقاً ۳ عضو داشته و نمره بخش نظری هر یک از اعضای تیم حداقل۴۰% میانگین نمره سه نفر حائز بیشترین امتیاز انفرادی بخش نظری بوده و نمره بخش کاربردی تیم حداقل۴۰% بالاترین نمره تمام تیم‌های شرکت‌‏کننده در بخش کاربردی باشد. این تیم‌ها به ترتیب از بالاترین امتیاز رتبه‌بندی می‌شوند و در صورت وجود، یک، دو یا حداکثر سه برنده تیمی تعیین می­شود.
 
۸- سؤالات مسابقه و مدت زمان آن: برای بخش الف مجموعاً هفت سؤال ارائه می‏گردد و برای پاسخ به هر سؤال به طور متوسط ۲۰ دقیقه زمان پیش‏بینی می‏شود. برای بخش ب مجموعاً سه سؤال ارائه می‏گردد و برای پاسخ به هر سؤال به طور متوسط ۴۰ دقیقه زمان پیش‌‏بینی می‏شود که انتخاب شیوه‌‏های حل آن‏ها کلاً به عهده دانشجو است.
تبصره زمان مسابقه مربوط به هر یک از بخش‏های الف و ب نباید از سه ساعت بیشتر باشد.
 
۹- مسئوولیت برگزاری مسابقه : به منظور هماهنگی و تدارکات لازم جهت برگزاری شایسته­ی مسابقه و در راستای همکاری با کمیته‌­ی علمی، کمیته­ی برگزاری ۳ نفره مرکب از افراد زیر (حداقل ۹ ماه پیش از برگزاری مسابقه) تشکیل می‏شود:
۹-۱- دبیر کمیته علمی مسابقه (یا نماینده­ی وی از اعضای کمیته­‌ی علمی).
۹-۲- نماینده­‌ی دبیر اجرایی کنفرانس یا سمیناری که مسابقه در حاشیه‌­ی آن برگزار می شود (این فرد دبیر کمیته‌­ی برگزاری مسابقه، و رابط و هماهنگ‌‏کننده امور اجرایی مسابقه با امور مربوط به کنفرانس یا سمینار فوق‏‌الذکر خواهد بود).
۹-۳- نماینده­‌ی هیأت مدیره انجمن آمار ایران به انتخاب هیأت مدیره­‌ی وقت.
 
۱۰- وظایف کمیته‌­ی برگزاری : وظایف کمیته به شرح زیر است :
۱۰-۱-تنظیم وارسال آگهی مسابقه شامل زمان‏بندی انجام مسابقه، محل برگزاری، نام نرم‏افزارهای آماری مصوب و دیگر موارد لازم. این آگهی حداقل شش ماه پیش از انجام مسابقه باید به کلیه­‌ی واحدهای دانشگاهی ومؤسسات آموزشی مذکور در بند۳ ارسال گردد.
۱۰-۲- مکاتبه با دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزشی مذکور در بند ۳ برای معرفی یک عضو هیأت علمی به عنوان سرپرست تیم.
۱۰-۳- مکاتبه با سرپرست هر تیم به منظور معرفی دانشجویان آن تیم.
۱۰-۴- آماده کردن سایت کامپیوتری مناسب و نصب نرم افزارهای آماری مصوب.
۱۰-۵- تکثیر سؤال‏های مسابقه تحت نظارت کمیته­‌ی علمی.
۱۰-۶- تهیه و تأمین جوایز مسابقه، اسکان، تغذیه اعضای تیم‏ها و سرپرستان در طول برگزاری مسابقه و ...
۱۰-۷- همزمان با آغاز مسابقه، سؤالات در سایت‏های انجمن آمار ایران و دانشگاه یا دستگاه مجری مسابقه قرار می‏گیرد تا دانشگاه‏ها بتوانند به طور همزمان بین سایر دانشجویان علاقه‏‌مند نیز مسابقه را برگزار نمایند.
 
۱۱-وظایف سرپرستان تیم‏ها :
۱۱-۱- انتخاب اعضای تیم ۳ نفره از بین دانشجویان دانشگاه یا مؤسسه آموزشی مربوطه و ارسال نام آن‏ها به کمیته برگزاری در زمان مقرر.
۱۱-۲- انجام هماهنگی‏های لازم با مؤسسه متبوع برای شرکت فعال تیم در مسابقه.
۱۱-۳- هماهنگی امور مربوط به تیم و هدایت تیم در مراحل مسابقه.
۱۱-۴- شرکت در جلسه تعیین امتیاز افراد و تیم‏ها.
تبصره ۱ سرپرستان تیم‏ها نمی‏توانند عضو کمیته­‌ی علمی باشند.
تبصره ۲- هیچیک از سرپرستان تیم‏ها در جلسات طرح و انتخاب و تصحیح سؤال و برگزاری آزمون شرکت نمی‏کنند.
 
۱۲-هزینه­ی ثبت‏نام : هزینه‌­ی ثبت‏‌نام و نحوه­‌ی پرداخت آن در هر دوره از طرف کمیته­‌ی برگزاری تعیین و به واحدهای دانشگاهی و مؤسسات آموزشی مذکور در بند ۳ اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ در صورتیکه تیمی پس از پرداخت هزینه ثبت نام و تا ۴۵ روز پیش از برگزاری مسابقه دانشجویی از شرکت در مسابقه انصراف دهد کلیه هزینه ثبت نام عودت داده می‌شود، اما در صورت انصراف پس از این تاریخ ۴۰% هزینه ثبت نام عودت می‌گردد.
 
۱۳-جوایز مسابقه : جوایز مسابقه که به تمام اعضای تیم‏های اول، دوم و سوم و نیز نفرات اول، دوم و سوم انفرادی تعلق می‏گیرد، عبارتند از :
۱۳-۱- لوح‌‏های تقدیر
۱۳-۲- جوایز مالی به نسبت مشخص گردیده توسط کمیته برگزاری مسابقه برای مقام‏های اول، دوم و سوم
تبصره ۱- درهر مسابقه با اهداء نشان‏هایی، ازگروه‏های آموزشی معرفی‏‌کننده تیم‏های اول، دوم و سوم نیز تقدیر به عمل می‏آید.

تبصره ۲- ارزش مالی جوایز هر دوره، متناسب باهزینه‌‏های ثبت‌‏نام آن دوره و به تشخیص کمیته­‌ی برگزاری مربوطه خواهد بود.
تبصره ۳-افراد حقیقی یا حقوقی (سازمان‏های) دیگر نیز می‏توانند جوایزی را به این افتخارآفرینان تخصیص دهند. نحوه‏‌ی اهداء جایزه و نفراتی که جایزه به آنان تعلق می‏گیرد با اطلاع هیأت مدیره انجمن، توسط کمیته‏ی علمی مسابقه تعیین می‏شود و در هنگام اهداء جوایز اسامی اهداء‏کنندگان اعلام می‏گردد.
تبصره ۴-کلیه دانشجویان عضو تیم‌های شرکت­کننده در مسابقات دانشجویی به مدت ۲ سال بدون پرداخت حق عضویت، عضو ناپیوسته انجمن آمار ایران خواهند شد و در این ۲ سال به انتخاب خود یکی از مجلات انجمن آمار را به طور رایگان دریافت می­کنند.
تبصره ۵- جوایز انفرادی و تیمی مسابقه در زمان برگزاری آن طی مراسمی با حضور تیم‌های شرکت کننده اهدا می‌شود، اما نفرات و تیم‌های برگزیده به سمینار یا کنفرانس همان سال دعوت می‌شوند. لازم به ذکر است صرفا هزینه ثبت نام مدعوین جهت شرکت در سمینار یا کنفرانس بر عهده انجمن آمار ایران خواهد بود.   

 
این آئین‌­نامه در۱۳ بند و ۲۰ تبصره درجلسه‌­ی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ به تصویب هیأت مدیره­‌ی انجمن آمار ایران رسید و از این زمان جایگزین آئین‏‌نامه پیشین می‏شود.

 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 17394 بار   |   دفعات چاپ: 1526 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 347 بار   |   0 نظر