تقویم رویدادهای انجمن

فراخوان نمایندگان انجمن آمار ایران --
خبرنامه زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ --
نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور --
نظر سنجی ارزیابی انجمن آمار ایران --
سومین وبینار از سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران --
تاریخهای مهم پانزدهمین کنفرانس آمار ایران --
گزارش جلسه اتحادیه انجمن‌های ایرانی علوم ریاضی با شورای عالی ... --
بررسی مقدماتی پیشنهاد پروژه شهر علم با همکاری شهرداری --
اطلاعیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران --
اطلاعیه اول برگزاری وبینارها انجمن آمار ایران --
img_yw_news
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

خبرنامه زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵

نسخه الکترونیکی خبرنامه انجمن آمار ایران زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ منتشر شد. ..

آرشیو
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خبرنامه انجمن آمار ایران

خبرنامه های انجمن آمار ایران ..

آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

نمایندگان انجمن

نمایندگان انجمن ..

آرشیو
img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

نظرسنجی

..

آرشیو
نشریات انجمن