• وبینارهای انجمن آمار ایران

تقویم رویدادهای انجمن

اولین فراخوان چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن --
کسب رتبه علمی بین‌المللی نشریه جیرس --
کارگاه یادگیری ماشین --
اطلاعیه چهارم مسابقه پوستر --
اطلاعیه سوم مسابقه پوستر --
اولین فراخوان سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی --
ششمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن --
فراخوان جایزه ابوریحان --
اطلاعیه دوم مسابقه پوستر جهانی تحلیل داده و سواد آماری --
نگرانی از آینده ترببت معلم در کشور --
img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه یادگیری ماشین

..

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعیه چهارم مسابقه پوستر

تمدید زمان ارسال پوسترها ..

آرشیو
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خبرنامه انجمن آمار ایران

خبرنامه های انجمن آمار ایران ..

آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

نمایندگان انجمن

نمایندگان انجمن ..

آرشیو
img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

نظرسنجی

..

آرشیو
نشریات انجمن