تقویم رویدادهای انجمن

فراخوان جایزه دکتر عمیدی --
مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران --
فراخوان اعضای انجمن آمار ایران --
اطلاعیه اول برگزاری وبینارها انجمن آمار ایران --
چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران --
فراخوان نمایندگان انجمن آمار ایران --
خبرنامه زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ --
نقش ریاضیات در پیشرفت علمی و توسعه کشور --
نظر سنجی ارزیابی انجمن آمار ایران --
سومین وبینار از سلسله وبینارهای انجمن آمار ایران --
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

فراخوان جایزه دکتر عمیدی

..

img_yw_news
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران

..

آرشیو
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خبرنامه انجمن آمار ایران

خبرنامه های انجمن آمار ایران ..

آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

نمایندگان انجمن

نمایندگان انجمن ..

آرشیو
img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

نظرسنجی

..

آرشیو
نشریات انجمن