تقویم رویدادهای انجمن

اطلاعیه دوم برگزاری وبینارها انجمن آمار ایران --
مسابقه پایان‌نامه‌های سه دقیقه‌ای --
اولین سری سلسله وبینارهای عمومی و تخصصی --
موافقت دولت با تشکیل" ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ... --
تعویق مسابقه دانشجویی آمار --
اطلاعیه پانزدهمین کنفرانس آمار ایران --
آئین نامه مسابقه دانشجویی آمار(ویرایش جدید) --
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز --
پیام وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری --
بازگشت همه به سوی اوست --
آرشیو
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

خبرنامه انجمن آمار ایران

خبرنامه های انجمن آمار ایران ..

آرشیو
img_yw_news
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

نمایندگان انجمن

نمایندگان انجمن ..

آرشیو
img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

نظرسنجی

..

آرشیو
نشریات انجمن